Low-Clearance Rapid Transit

5 kroků ke kvalitní MHD za snesitelné náklady

Krok 2: Selektivně mimoúrovňové vedení trasy

Většina délky trati je na povrchu. Jenom v oblasti křížovatek je trasa prohloubená jako podjezd pod křížující ulici.

#1

#2

#3

#4

#5