Otázky a odpovědi

Zpochybňuji čísla – jak byli počítané a jaké zdroje byli použité?
Je LCRT jen nápad nebo již vyspěla technologie?
Existují plány nebo návrhy na realizace určitých linek LCRT v konkrétních městech?
Proč má LCRT být úplně oddělen od automobilové dopravy zatímco pro chodce jsou navrženy jen úrovňové přechody?
Jak dlouho budou chodci muset čekat na přechodech?
Mají úrovňové přechody být otevřené i pro cyklisty?
Jsou oddělené kolejiště a podjezdy slučitelné se vzhledem města a volným pohybem v uličním prostoru?
Pro jaké městské struktury se hodí LCRT?
Je LCRT zbytečně vstřícné vůči automobilové dopravě? Nebylo by možné docílit stejnou kvalitu MHD za ještě nižší náklady upřednostněním konvenčních tramvajových linek?
Způsobuje LCRT dopravní zácpy nebo nedostatek míst na stání protože vozovky se mění v tramvajové kolejiště?
Vede uzavření menších křižovatek k časovým ztrátám a dodatečným emisím v automobilové dopravě?
Odpovídají nadjezdy požadavkům bezpečné a plynulé silniční dopravy?
Je LCRT a jeho okolí bezbariérově přístupné?
Bude cestujícím špatně při rychlém průjezdu výškových oblouků podjezdu?
Odpovídají rampy podjezdů limitům stoupání pro tramvajové koleje?
Je vnitřní výška vozidel LCRT dostatečná pro cestující většího vzrůstu?
Jaká podoba beztrolejového napájení je plánovaná pro LCRT?
Je nízká poloha sběrače v souladu s požadavky elektrické bezpečnosti?
Nabízí LCRT dostatečnou kapacitu i když prostor pro cestujících je zmenšen o místo pro technické zařízení namísto střešních nástaveb?