Harald Buschbacher

Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji

Disertace

Resumé

Předmětem disertace (zpracovaná v období 2006-2008) je příměstská a regionální železniční osobní doprava v Jihomoravském kraji a možnosti jeho zefektivnění v časovém horizontu zhruba do roků 2015 – 2018. Potenciály zefektivnění jsou zkoumané hodnocením různých variant: První těžiště práce jsou varianty jízdního řádu a provozu, které se vzájemně odlišují následujícimi kriterii:

  • Napojení vedlejší tratě na hlavní tratě příměstské dopravy (přestupy, přímé linky nebo skupinové vlaky)

  • Obslužnost zastávek v příměstské dopravě (jen zastávkové vlaky, nebo i spěšné vlaky či integrace rychlíků do regionální dopravy)

  • Zapojení příměstské dopravy do města (klasicky železniční nebo vlakotramvaj)

  • Případně přízpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky (přízpůsobení intervalů nebo kapacit jednotlivých vlaků)
Druhé těžiště jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně včetně nového návrhu zjednodušené přestavby. Spojujícím prvkem mezi první a druhé části jsou varianty jízdního řádu a provozu se vlakotramvaji, které zjednodušenou přestavbu umožňuje. Hlavní výsledky jsou interní náklady jednotlivých variant z hlediska objednavatele dopravy, jak absolutně, tak i v poměru k provoznímu výkonu. Závěr tvoří doporučení pro dopravce, pro výrobci železničních vozidel a pro Českou Republiku, Jihomoravský kraj a Město Brno jako zodpovědné celky veřejného sektoru.

Celá disertace

Jednotlivé kapitoly

Shrnutí

Prezentace

E-mail

zpět na úvodní stránku