Traťová síť a jízdní řády

Intervaly a přípoje

Dráha podpěrných bodů je provozovaná po celý den v čtvrthodinovém intervalu, o dopravních špičkách je takt dle potřeby dále zhuštěn. Jak by mohli traťové sítě a příslušné integrované taktové jízdní řády vypadat, bylo konkrétizovano na příkladě čtýř regionů v Rakousku:

Mapové zobrázení (otvírá se v novém oknu)Animované schémata taktu (otvírá se v novém oknu)
Marchfeld
Mühlviertel
Marchfeld
Mühlviertel
Südsteiermark
Waldviertel
Südsteiermark
Waldviertel

Mapový podklad: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen / Austrian Map
Rychlost a cestovní doby Průměrná rychlost dráhy podpěrných bodů činí včetně všech zastavení, rezerv atd. 41 až 54 km/h, bez čekacích dob na přestupy (to znamená uvnitř jednoho úseku mezi uzly) je průměrná rychlost 47 až 62 km/h.
Ve srovnání s autěm bez jakýchkoliv kongesci je dráha podpěrných bodů většinou ještě o něco pomalejší, je však třeba zohlednit, že jízdní doba lze v dráze podpěrných bodů do větší míry úžitečně vyúživat, než v autě. Z konvenčních veřejných dopravních prostředků jsou jedině některé hlavní příměstské železniční tratě rychlější, především regionální expresy s malým počtem zastavení. Tyto železniční tratě by zůstali i po realizaci dráhy podpěrných bodů v provozu. U regionálních autobusů jsou však jízdní doby značně délší, s přestupem často i násobek jízdních dob dráhy podpěrných bodů, stejně jako intervaly, které jsou často dva- až osmkrát délší, než čtvrthodinový interval dráhy podpěrných bodů.

Dostupnost zastávek

Zhruba polovina až tři čtvrtě obyvatelů příkladových regionů by měli zastávku na dosah čtvrt hodiny chůzi, 20-40% by měli zastávku blíže než 500 m přímky. Na jízdním kole by jenom malý zlomek potřeboval více než 10-15 minut k nejbližší zastávce.