Výchozí situace - neúspokující veřejná doprava na venkově

Zatímco veřejná doprava ve velkých městech je jíz velmi atraktivní a přes ni se uskutečnuje velká část přepravní poptávky, ve venkovních a některých příměstských oblastech je veřejná doprava použitá skoro výhradně dětí školního věku a jinými osoby, které nemohou jezdit autem samy. To způsobuje:

Význam intervalů a přípojů

Veřejná doprava je na venkově časo neatraktivní, proto že:


Integrovaný taktový jízdní řád

Rychlost, hustota síti, intervaly a přípoje jsou vzájemně závislé: V teoreticky optimálním, integrovaným taktovým jízdním řádu jsou uzlové stanice s dobrými přípoje ze všech směrů do všech směrů (taktové uzly) od sebe vzdáleny jizdní dobou půl intervalu. V případě hodinového taktu a průměrné rychlosti 40 km/h to odpovídá cca. 20 km. Na mnoha přestupních relacích v regionálním měřítku proto nelze nabídnout dobré přípoje.


obvyklé intervaly

zkrácené intervaly

Veřejná doprava s vyšší rychlosti, hustou síti a krátkých čekacích a přestupních dobách potřebuje nejen rychlou a levnou dopravní cestu, ale především i krátké intervaly.