Princip fungování

Dopravní cesta a podvozek

Dopravní cesta dráhy podpěrných bodů se skládá z pouhých podpěrných bodů, které jsou vzdálené od sebe méně než půl délky vozidla, aby vozidlo se nemohlo převrhnout z cesty. Vozidlo je vybaveno zvláštním řetězovým podvozkem a valuje se rovnou odvalovací plochou uvnitř vozidla přes kolečka, které jsou montované na článkách řetěže, ležicí na podpěrném bodu. Vozidlo má dva řetěže (jeden vlevo, jeden vpravo), podpěrné body mají kromě horizontálních podkladních ploch taky vertikální vedoucí prvky aby se zábranit vykolejením.
Aby zmírnit zakřívení převysující části vozidla, které by mohlo vést k nepříjatelné záteží pro material při nárazu na příští podpěru, může být uplatněná konstrukce s vnějším a vnitřním nosníkem. Tímto spůsobem není převysující část vnejšího nosníku nikdy nevystavěn hmotnosti cestujících, interiéru a pohonu.

Oblouky

Oblouky velkého poloměru

Oblouky s poloměrem v řádku několika set metrů, které mají být pojížděny vysokými rychlostmi a kterými jsou dotčeny mnohé podpěrné body, jsou řešeny s přičně pohyblivými podložky a vedoucími kolečky na straně podpěr a vedoucím prvkem na straně vozidla, který je dle poloměru oblouku elasticky zakříven.

Oblouky malého poloměru

Oblouky malého poloměru, například nad silnicemi v intravilánu, jsou řešeny točnemi.