Infrastruktura dráhy podpěrných bodů

Dopravní cesta

Podpěrné body dopravní cesty jsou sloupci z vystředěného betonu s diametrem kolem 30 cm. Výška podpěrných sloupců je: Silnice a menší řeky mohou být kříženy bez mostním nosníkem, menší stězky jsou pod trati zahloubeny. Vzdálenost mezi podpěry je 5 m, maximální stoupání 20%.

Základy podpěr jsou složeny z jámových tybinků, plněné betonem a štěrkem. Hloubka základů činí 2-4 m, jejích diametr 1-2 m. V případě zvláštních požadávek jsou možné i jiné podoby podpěr, například štihlější, estetictější ocelové sloupci nebo piloty či deskové základy v případě špatných půdných poměrů.

Zastávky

Zástavky jsou realizované jako jednoduché nástupní plošiny, v případě potřeby s rampou nebo s výtahem. Uzlové stanice mají tvar paralelogramu s nástupištěmi na vnitřní straně na stejné úrovni, aby docílit co nejkratší vzdálenosti pro přestupy.

Vyhýbky

Jako vyhýbky pro rozvětvení tratě jsou použité točny, v případě paralelních vybýbek přesuvny.