Download závěreční zprávy

Dráha podpěrných bodů byla koncipovaná v rámci malého výzkumného projektu, který byl financován rakouským ministerstvem dopravy, inovaci a technologie. Podrobné výsledky a taky metodické podklady, zdroje informaci atd. jsou najít ve závěreční zprávě (jen v německém jazyce).

Kontakty

Dr. Harald Buschbacher

Bürgerspitalgasse 21/10
A-1060 Wien

E-Mail
www.buschbacher.at