Low-Clearance Rapid Transit

5 kroků ke kvalitní MHD za snesitelné náklady

Krok 1: Uzavření nevýznamných křížovatek

Křížovatky s méně frekventovanými ulicemi jsou nahrazené zabezpečenými pěšími přechody. Motorová vozidla mohou překonat trasu LCRT jenom na hlavních ulicích.

#1

#2

#3

#4

#5