Low-Clearance Rapid Transit

5 kroků ke kvalitní MHD za snesitelné náklady

Podjezdy jsou tvořené nejen prohloubením kolejí LCRT, ale v rámci urbanistických možnosti taky zvědnutím křížujících ulic. Tím se zmenší objem zemních prácí a náročnost hlubokých výkopních prácí.

#1

#2

#3

#4

#5